VE VAŠÍ SPOLEČNOSTI ZLEPŠÍME

ZAMĚSTNANECKOU

ZKUŠENOST SPOKOJENOST PRODUKTIVITU

Klíčem k produktivní společnosti je kvalitní

Zaměstnanecká zkušenost

Vylepšením zaměstnanecké zkušenosti se zvyšuje zaměstnanecká spokojenost. Mnohé výzkumy prokázaly, že spokojený zaměstnanec přímo ovlivňuje spokojenost zákazníka. A spokojený zákazník se k vám znovu rád vrátí a opakovaně nakoupí vaše produkty a služby. Takže ve výsledku samotné zlepšení zaměstnanecké zkušenosti vede ke zvýšení produktivity a k lepším finančním výsledkům vaší společnosti.

První etapa

ZHODNOCENÍ

Nejprve zjistíme stav zaměstnanecké zkušenosti ve vaší společnosti. Stejně jako ostatní také my k tomu využíváme dotazníky a individuální rozhovory. V čem se odlišujeme, je důraz na kvalitu výsledků. Položky dotazníků jsou vyladěné díky položkové a faktorové analýze tak, aby poskytly co nejpřesnější informace. Používáme pokročilé statistické metody (např. shlukovou analýzu), využíváme umělou inteligenci a nejmodernější metody k tomu, abychom sestavili zaměstanencké persony, mapu cesty zaměstnance, nebo třeba jen zmapovali jeden pracovní den zaměstnance.

Druhá etapa

ZMĚNA

Na základě výsledků sestavujeme EX value proposition: seznam oblastí, na které je třeba se zaměřit, aby se dosáhlo co nejvýznamnější změny v zaměstanecké zkušenosti. Společně s výsledky předchozího zhodnocení prezentujeme zástupcům společnosti v této druhé etapě seznam možných intervencí a pomáháme jim vybrat konkrétní postupy, jak ovlivnit zaměstaneckou zkušenost. U vybraných postupů pak facilitujeme implementaci a zasazujeme se o to, aby se změny dotáhly do úspěšného konce.

třetí etapa

MĚŘENÍ DOPADU

Po předem stanovené době zjišťujeme, nakolik jsme pomocí vybraných intervencí dosáhli kýženého efektu. Buď znovu měříme zaměstnaneckou zkušenost, nebo se zaměříme na to, jak se změna promítla do finančních výsledků společnosti, případně sledujeme další ukazatele. Případně se vracíme se ke druhé fázi práce a ze seznamu EX vaule proposition vybíráme další intervenci s velkým potenciálem a maximálním odhadovaným dopadem na ekonomické výsledy společnosti. 

O nás

EMPLORES

Jsme skupina nezávislých odborníků z oblasti výzkumu a vývoje, psychologie, informačních technologií, tréninku a koučinku.  

Koordiátory projektu jsou David a Monika Kunešovi.

OHLASY NAŠÍ PRÁCE

NAPSALI O NÁS

V EMPLORES nám pomohli s nastavením interních procesů, aby více zohledňovaly pracovní postupy a požadavky zaměstnanců na efektivní administrativu.
Tomáš Buzrla
Tomáš Buzrla
Ředitel, Svaz Moderní Energetiky

Nejnovější články

Z NAŠEHO BLOGU

Jak vytvořit persony zaměstnanců

Persony zaměstnanců V minulém článku jsme zmiňovali persony, typické představitele určité skupiny zaměstnanců. Řekli jsme si, že když pracujeme se společností s větším počtem pracovníků, nepokoušíme se zjišťovat zaměstnaneckou zkušenost každého jednotlivého zaměstnance. Místo toho si pracovníky rozdělíme do několika skupin, jejichž členové vnímají pracovní zkušenost stejně nebo velmi podobně. V tomto článku navážeme, kde jsme skončili,…

Jak vylepšit zaměstnaneckou zkušenost

Jak vylepšit zaměstnaneckou zkušenost? Zaměstnanecká zkušenost je v současnosti populární termín. Hodně se o ní mluví, ve velkých společnostech se zřizují pracovní pozice referentů pro zaměstnaneckou zkušenost. Menší společnosti nechtějí zůstat pozadu, a proto odpovědní pracovníci vymýšlejí, jak vylepšit zaměstnaneckou zkušenost. Jejich aktivity pak z větší části vedou k tomu, že se na pracovišti objeví nějaký nový…

Jak se pracuje brněnským IT zaměstnancům?

Na přelomu roku 2022 jsme v brněnském regionu provedli screening zaměstnanecké zkušenosti u pracovníků IT společností. Účastníky výzkumu jsme oslovovali pomocí sociálních sítí a online dotazník nám vyplnilo 41 osob. Většina dotázaných, 28 účastníků, uvedla, že pracuje pro společnosti zaměstnávající do 200 zaměstnanců, 10 dalších pro společnost s 200 až 500 pracovníky a pouze 3…

Ozvěte se

Kontakt

Zaměstnanecká Zkušenost