zaměstnanecká zkušenost

Zaměstnanecká zkušenost

Firmám i společnostem pomáháme udržet zaměstnance. Hledáme způsoby, jak vylepšit zaměstnaneckou zkušenost (EX): Pomocí psychologických výzkumů jišťujeme, jak se zaměstnanci cítí, co se jim honí hlavou a jak to ovlivňuje jejich pracovní přístup. Nacházíme slabé články v interakci zaměstnace se společností a navrhujeme strategie k jejich posílení. Tím, že zlepšíme zaměstnaneckou zkušenost, nepřímo zvyšujeme i spokojenost, produktivitu a loyalitu zaměstnanců.

náš výzkum

náš výzkum

Celostní

Při mapování zaměstnanecké zkušenosti nás zajímá celý soubor pocitů, myšlenek a jednání pracovníků, nejenom třeba spokojenost nebo loyalita zaměstnace.

Inovativní

Používáme moderní metody uživatelských výzkumů. Zaměstnance tak vnímáme jako "uživatele" pracovního prostředí, a podle toho k němu přistupujeme.

Online

Osobní kontakt je bezpochyby nenahraditelný. My si ovšem dokážeme udržet vysokou výzkumnou úroveň i tahdy, pokud se celý výzkum odehrává v online prostředí.

Pracovní den

Pracovní den je výzkum, který odhalí, co zaměstnanec každodenně prožívá při práci. Obzvláště v současnosti, kdy spousta lidí pracuje z domova. Výzkumy naznačují, že kromě nových možností může práce z domu přinášet mnohé výzvy. Umí si zaměstnanec uspořádat svůj pracovní den? Dokáže balancovat mezi osobním, rodinným a pracovním životem? Zvládá sociální izolaci? V tomto výzkumu vám nabídneme cílené postupy, jak pomoci zaměstnancům lépe zvládnout pracovní den, což se pak přímo odrazí na jejich produktivitě.

Zážitková mapa

Zaměstnanec je se společností v neustálém kontaktu. Každá interakce, třeba nastartování firemního počítače, vzbuzuje v zaměstnancích nepatrné emoce, které se přidávají jedna ke druhé. A právě zážitky, které zaměstnanec ve vztahu se společností zakouší, se postupně přetvářejí do celistvého zaměstnaneckého postoje. Při sestavování zážitkové mapy je naším úkolem všechny tyto zkušenosti rozplést a popsat. Porozumět tomu, kde dochází ke kontaktu zaměstnance se společností a co se v tomto “styčném bodě” děje. Následně navrhujeme postupy vedoucí ke zlepšení.

Cesta zaměstnance

Mapa cesty zaměstnace umožňuje podchytit změny zaměstanecké zkušenosti v různých etapách pracovního poměru. V tomto výzkumu se zaměřujeme na dlouhý časový úsek, od prvního náborového pohovoru až po poslední rozlučkovou párty. Zjišťujeme, co se během té doby děje a která faktory a vlivy jsou v jednotlivých etapách zaměstnaneckého poměru nedůležitější. Dozvíte se, jaké fáze jsou pro zaměstnance kritické a jak se vztah zaměstnace ke společnosti mění v průběhu času. Na konci výzkumu předkládáme seznam doporučení, jaké změny budou mít největší dopad na produktivitu a udržení zaměstnanců. 

O nás

O nás

Společnost založili dva psychologové, David and Monika. Oba jsme vystudovali jednooborovou psychologii, ale  postupně jsme se vrhli do jiných profesních oblastí. David začal pracovat ve výzkumu a vývoji software, zatímco Monika se prosadila v oblasti lidských zdrojů a vzdělávání. Po nějaké  době jsme si uvědomili, že máme oba stejnou zkušenost, každý ale z jiného úhlu pohledu. David se v IT oblasti potkal se spoustou talentovaných kolegů, kteří opouštěli zaměstnání kvůli často snadno řešitelným problémům. Monika zase měla zkušenost s tím, jak těžké bývá nahradit a vyškolit takového odborníka. Oba jsme vnímali, že nepatrné systémové změny v nastavení společnosti můžou situaci zvrátit. Naše první průzkumy to jen potvrdily. Od té doby neustále vylepšujeme výzkumný přístup a snažíme se zbytečným odchodům zaměstnanců zabránit.

Odkazy na naše linkedIn profily:

z našeho blogu

Z našeho blogu

Česká verze webu

S radostí vám oznamujeme, že po mnoha pokusech a nezdarech se nám nakonec podařilo rozběhat tuto internetovou stránku také v češtině.

Read More →

Kontakt

Kontakt

sídlo

Lidická 700/19

Brno, Česká Republika

Kontakt

Mobil : +420 604 820 537