zaměstnanecká zkušenost

Zaměstnanecká zkušenost

Firmám i společnostem pomáháme udržet zaměstnance tak, že hledáme způsoby, jak vylepšit zaměstnaneckou zkušenost (EX). Nabízíme komplexní řešení: nejprve pomocí psychologických výzkumů a UX metod zjišťujeme, jak se zaměstnanci cítí, co se jim honí hlavou a jak to ovlivňuje jejich pracovní přístup. Díky tomu identifikujeme slabé články v interakci zaměstnace se společností. Následně se zaměříme na nejdůležitější oblasti zaměstnanecké zkušenosti a realizujeme strategické intervence k jejich posílení. Tím, že zlepšíme zaměstnaneckou zkušenost, nepřímo zlepšujeme udržení i zapojení zaměstnanců.

náš přístup

náš přístup

Celostní

Nabízíme komplexní řešení, od úvodního výzkumu až po realizaci různých intervencí a programů vedoucích ke zlepšení zaměstnanecké zkušenosti.

Inovativní

Používáme moderní metody uživatelských výzkumů. Zaměstnance tak vnímáme jako "uživatele" pracovního prostředí, a podle toho k němu přistupujeme.

Online

Osobní kontakt je bezpochyby nenahraditelný. My si ovšem dokážeme udržet vysokou úroveň i tehdy, pokud se celý postup odehrává v online prostředí.

Mapa sociálního vlivu

Tato metoda je vhodná pro menší firmy nebo samostatné skupiny 20 až 50 zaměstnanců. Vylepšujeme zaměstnaneckou zkušenost tak, že působíme na klíčové zaměstnance a zabýváme se především jejich rozvojem a potřebami. Většinou identifikujeme tři až pět názorových vůdců (influencerů), se kterými se pak setkáváme a pracujeme. Tito klíčoví zaměstnanci pak žádoucím způsobem ovlivňují celý zbytek týmu. Postup je vhodný zejména v situacích, kdy vnímáte, že ve firmě něco nefunguje: nedodržují se termíny, nedaří se dosáhnout společného cíle nebo týmy špatně spolupracují.

Nejprve změříme skupinovou dynamiku a načrtneme mapu sociálních vztahů. Díky tomu identifikujeme klíčové zaměstnance, se kterými potom vedeme hloubkové rozhovory, abychom porozuměli jejich zaměstnanecké zkušenosti. Následně pomocí metody „value proposition“ sestavujeme seznam možných intervencí, jak působit na klíčové zaměstnance, a společně s představiteli firmy zvolíme nejvhodnější postup.

Mapa zaměstnanecké zkušenosti

Metoda vhodná pro střední a větší společnosti. Graficky znázorníme, jak si společnost stojí v různých oblastech zaměstnanecké zkušenosti. Snažíme se identifikovat kritické oblasti, do kterých je potřeba zasáhnout, a na ty se pak zaměříme. Dozvíte se například, jak zaměstnanci vnímají různé interní procesy ve společnosti, sociální vztahy, jak na ně působí pracovní prostředí anebo jak vnímají možnost osobního a kariérního růstu. Postup je vhodný zejména tehdy, když se bez zjevného důvodu náhle navýší množství odcházejících zaměstnanců.

Za použití psychologickcých postupů změříme zaměstnaneckou zkušenost. Zaměstnance si rozdělíme do několika skupin podle toho, nakolik se zaměstnanecká zkušenost jednotlivých členů skupiny shoduje. Vypracujeme tzv. persony, popis typického představitele každé skupiny. Pro každou personu načrtneme samostatnou zážitkovou mapu, která graficky zobrazí zaměstnaneckou zkušenost dané skupiny ve dvanácti samostatných oblastech. Mapy potom projdeme s představiteli společnosti a pomocí metody „value proposition“ společně vyhodnotíme, na jaké oblasti a jaké skupiny zaměstnanců primárně zaměřit další intervence.

Mapa cesty zaměstnance

Metoda vhodná pro všechny typy společností. V tomto případě bereme v potaz zejména časové hledisko: vyhodnocujeme jednotlivé etapy zaměstnaneckého poměru, od úvodního náborového kontaktu až po výstupní pohovor, a snažíme se v celém procesu najít silnější a slabší místa z pohledu zaměstnanecké zkušenosti. Mapa cesty je nejvhodnější metodou tehdy, když zjistíte, že si zaměstnanci stěžují nebo dokonce opouštějí společnost častěji v určité fázi zaměstnaneckého poměru, a vy potřebujete odhalit příčinu.

Stejně jako v předchozím případě identifikujeme persony, tj. typické představitele určité skupiny zaměstnanců. Pro každou skupinu zvlášť pak sestavíme mapu cesty, která vykresluje prožívání zaměstnanců v různých etapách zaměstnaneckého poměru. Díky tomu pak snadno odhalíme slabší části celého řetězce a můžeme navrhnout kroky vedoucí k nápravě. Mapa cesty zaměstnance je časově nejnáročnější technikou a obvykle se kombinuje s mapou zaměstnanecké zkušenosti, popsanou výše.

O nás

O nás

Společnost založili dva psychologové, David and Monika. Oba jsme vystudovali jednooborovou psychologii, ale  postupně jsme se vrhli do jiných profesních oblastí. David začal pracovat ve výzkumu a vývoji software, zatímco Monika se prosadila v oblasti lidských zdrojů a vzdělávání. Po nějaké  době jsme si uvědomili, že máme oba stejnou zkušenost, každý ale z jiného úhlu pohledu. David se v IT oblasti potkal se spoustou talentovaných kolegů, kteří opouštěli zaměstnání kvůli často snadno řešitelným problémům. Monika zase měla zkušenost s tím, jak těžké bývá nahradit a vyškolit takového odborníka. Oba jsme vnímali, že nepatrné systémové změny v nastavení společnosti můžou situaci zvrátit. Naše první průzkumy to jen potvrdily. Od té doby neustále vylepšujeme výzkumný přístup a snažíme se zbytečným odchodům zaměstnanců zabránit.

Přečtěte si o nás:

z našeho blogu

Z našeho blogu

IT employee

Jak udržet IT zaměstnance v roce 2021

Současná situace V poslední době narážím na články o tom, že zejména v IT oblasti dojde letos k masivnímu exodu zaměstnanců. Podle různých zdrojů 1, …

Read More →

Kontakt

Kontakt

sídlo

Lidická 700/19

Brno, Česká Republika

Kontakt

Mobil : +420 604 820 537