Když jsem po revoluci nastupoval do prvního zaměstnání, jediným měřítkem zaměstnanecké zkušenosti byl tenkrát plat. Všechno ostatní bylo “nice to have”, ale jako zaměstnance by mě nikdy nepadlo chtít po zaměstnavateli k výplatě ještě něco navíc. Ve vzduchu totiž často visela nevyslovená hrozba: “Jestli se ti to nelíbí, můžeš jinam. Na tvoje místo čeká deset dalších.” 

Benefity

Poměrně záhy se objevily první benefity, třeba příspěvek na stravu, odměna za dobré pracovní výsledky nebo třeba první firemní teambuilding. Mojí zaměstnaneckou zkušeností to však tehdy příliš nezatřáslo. Plat pro mě i pro většinu tehdejších zaměstnanců stále zůstával hlavním měřítkem zaměstnanecké zkušenosti.

Pracovní prostředí

Potom jsem byl svědkem dalšího posunu. Zaměstnavatelé začali klást větší důraz na příjemné pracovní prostředí. Poprvé jsem zažil, jak někdo opouští dobře placenou práci právě kvůli nevyhovujícímu pracovnímu prostředí a pracovním nástrojům. Pracovní prostředí se postupně stále více přizpůsobovalo zaměstnancům a objevily se první „perks“: vybavené kuchyňky s nápoji a ovocem, posilovny, videohry a další zábavné prvky přímo na pracovišti.

Diverzita a inkluze

Později se, zejména v západních zemích, vynořilo na povrch další velké téma. Diverzita a inkluze. V našich podmínkách to byla nejprve snaha srovnat podmínky mužů a žen na pracovištích. V posledních letech před covid-19 se však stále více začalo mezi zaměstnanci objevovat téma zrovnoprávnění věkových skupin a také národnostních menšin.

Životní prostředí

Když jsem včera sledoval Apple Event, uvědomil jsem si, jak velký důraz kladou současné společnosti na udržitelnost a životní prostředí. Ano, téma životního prostředí ovlivňuje pracovní scénu už nějaký ten pátek. Nikdy ovšem nemělo tak zásadní vliv na zaměstnaneckou zkušenost, jako nyní. Kdykoliv v poslední době provádíme v EMPLORES screening zaměstnanecké zkušenosti, znovu nás překvapuje, jak obrovskou váhu přikládají tématu udržitelnosti právě zaměstnanci. Obzvláště pro mladší ročníky je to jeden z klíčových aspektů, podle nichž se rozhodují, kde budou pracovat.

A co dál?

Samozřejmě, dobrý plat zůstává i nadále jedním z podstatných měřítek zaměstnanecké zkušenosti. Dávno už však ne tím jediným a hlavním. Také jste zvědaví, kam se zaměstnanecká zkušenost posune dál? Co bude pro zaměstnance tím nejdůležitějším kritériem při hledání místa nebo pro setrvání v zaměstnání za pár let? Malou nápovědu nám čtvrteční Apple Event dala.

Podle mě je to důraz na tělesné zdraví a psychickou pohodu. Podívejte se kolem sebe, kolik lidí používá různé senzory pro měření tělesných markerů a aplikace pro jejich vyhodnocení. Kolik zaměstnanců pravidelně sportuje, otužuje se a hlídá si své zdraví. Tělesné a duševní zdraví začíná být pro zaměstnance čím dál tím důležitější. Co si o tom myslíte? Vnímáte u vás ve společnosti podporu zdraví zaměstnanců jako důležité téma?